Tag Archives: TRAVMATİK BRAKİAL PLEKSUS YARALANMALARI

TRAVMATİK BRAKİAL PLEKSUS YARALANMALARI

Erişkin yaş grubunda görülen brakial pleksus yaralanmalarında tedavi son 40 yıl içinde paralize olan ekstremitenin amputasyonundan, sinir rekonstrüksiyonuna kadar önemli bir gelişim göstermiştir. 1949’da Hendry A.M., bu dönemde tüm dünyada yaygın olarak kabul gören stratejileri, üst ekstremitenin amputasyonu + omuz artrodezi + üst kol(upper arm) protezi veya omuz artrodezi + dirsek düzeyinde bir posterior kemik