Radyal Sinir Felcinde Tendon Transferleri

- 14 Mart 2018

Radyal sinir felcinde görülen düşük el ve parmaklar, tendon transferi yöntemiyle birbirinden bağımsız olarak çalışabilir hale getirilebiliyor.