Radiyal Sinir Sıkışması

- 15 Mayıs 2017
  • Radiyal sinir basısı sonucu ekstansör/supinatör kaslarda denervasyon bulguları, radyal sinirin duyu alanında parestezi, ağrı ve zayıflık oluşur. Üst ekstremitenin üç ana siniri arasında radyal sinir bası nöropatileri en az sıklıkla gözlenir. Klinik Bulgular: Ön kol proksimali antero-lateralinde ağrı, radyus boynu çevresinde ağrı gözlenir. Hassasiyet lateral epikondilin 4 parmak distalinde saptanır (lateral epikondilit ile ayırıcı tanı). Bulgular dirsek ekstansiyonu ve ön kol pronasyonu ile artar. Dirence karşı aktif supinasyon ve orta parmak ekstansiyonu ağrı yaratabilir. Motor zayıflık ve duyu kaybı görülebilir.
  • Tanı yöntemleri: Elektrodiagnostik tüm tanı yöntemleri RTS’ unda normal sınırlar içerisindedir. Lateral epikondilit ile ayırıcı tanı amacı ile enjeksiyon uygulanabilir.
  • Tedavi: 3 ay süre ile konservatif tedaviye yanıt vermeyen hastalarda cerrahi tedavi uygulanır.

Radyal sinirin dirseğin distalinde supinator kasın içinde sıkışması, kasın açılarak sinirin rahatlatılması operasyonu.