Rekonstrüktif Mikrocerrahi

- 5 Şubat 2020

MİKROCERRAHİ NEDİR, İLGİ ALANLARI NELERDİR?

Mikrocerrahi tekniği ile, çıplak gözle müdahale edilemeyecek kadar küçük yapılara yönelik özel cerrahi aletler ile cerrahi girişimlerin yapılmakta, özel ameliyat mikroskopları ve büyütücü optik gözlükler kullanılmaktadır. Mikro yapılar üzerinde oluşan problemlerin giderilmesi için özel olarak üretilen cerrahi aletler sayesinde cerrah, 1 mm’den daha küçük damar ve sinir gibi yapılarda oluşan hasarlanmaları onarır. Ortopedi, Beyin ve sinir cerrahisi, üroloji, göz hastalıkları ve özellikle el cerrahisi gibi branşlar tarafından sıklıkla başvurulan mikrocerrahi tekniği ile damarlarda kan akışının devamlılığının sağlanması, yaralanmış damar ve sinirlerin onarılması, doğumsal ve edinsel olarak var olan şekil ve fonksiyon bozuklukları gibi problemlere müdahale edilir.

Büyüteçli gözlük ( Loop) adı verilen büyüteçli yapıya sahip gözlükler, mikroskoplar ve hassasiyet gerektiren ameliyatların yapılabilmesi için çok küçük aletlerin kullanıldığı mikrocerrahi tekniğinde, iş kazalarının yol açtığı damar ve sinir yaralanmalarının yanı sıra uzuv kopmalarının onarılması ve eski işlevini sağlaması için de uygulanır.

Mikrocerrahi yöntemi ile serbest doku nakli olarak tanımlanan operasyonlar yapılarak, açık yara ve doku eksiği olan bölgelere vücudun farklı bölgelerinden alınan damarlı dokuların nakli de yapılabilir. Kopan el parmağının yerine ayak parmağının nakledilmesi gibi ameliyatların mümkün olduğu mikrocerrahi sayesinde ekstremite hasarlanmaları, kopmaları, organ nakilleri ve organ kanserlerine bağlı olarak gelişen doku bozukluklarına müdahale edilebilir. Periferik sinir olarak bilinen omurilikten çıkan ve uzuvların ucuna kadar uzanan sinirlerde oluşan duyu ve hareket kayıplarının onarılmasına olanak tanıyan mikrocerrahi yöntemi ile işlevsel olan sinirler bulundukları yerden alınarak başka bölgelere transfer edilebilir. Böylece hareket kabiliyetini ve dolayısıyla işlevini kaybeden doku ve uzuvlar tekrar duyu ve hareket kazanabilir. Ayrıca sinir boyunca oluşan kesi ve parçalanmalar da mikrocerrahi yöntemi ile onarılabilir.