Category: El Cerrahisi

ELLERİMİZ DE YAŞLANIR

Yaş almanın kötü etkileri sadece gözlerimizde, kalbimizde görülmez. Yemek yediğimiz, hayatımızı kazandığımız, çocuklarımızı sevdiğimiz, kısacası günlük hayatımızı devam ettiren ve bizi insan yapan ellerimiz de zamanın etkilerine yenik düşer. Sadece deride meydana gelen ve basında “Madonna eli “ diye bahsedilen cildin kırışması, damarların daha görünür olması kemiklerin görülmesi gibi bir yaşlanmadan bahsetmiyoruz, elimizi oluşturan tüm

TRAVMATİK BRAKİAL PLEKSUS YARALANMALARI

Erişkin yaş grubunda görülen brakial pleksus yaralanmalarında tedavi son 40 yıl içinde paralize olan ekstremitenin amputasyonundan, sinir rekonstrüksiyonuna kadar önemli bir gelişim göstermiştir. 1949’da Hendry A.M., bu dönemde tüm dünyada yaygın olarak kabul gören stratejileri, üst ekstremitenin amputasyonu + omuz artrodezi + üst kol(upper arm) protezi veya omuz artrodezi + dirsek düzeyinde bir posterior kemik

TRAVMATİK EL YARALANMALARINDA TEDAVİ PRENSİPLERİ

Genel Prensipler Travma sonrası üst extremiteye yönelik rekonstrüktif cerrahi girişimler, son yirmi yılda hız kazanmıştır. Mikrocerrahi teknik gelişimi  ve yeni fleplerin kullanıma girmesinin yanı sıra serbest fonksiyonel kas transferleri ve diğer gelişmiş tedavi yöntemleri rekonstruktif girişimlerin ufkunu genişletmiştir. Gelişen tedavi felsefesinin temelinde, defektlerin kapatılması ve fonksiyonel rekonstruksiyonun ikinci seansa bırakılması esası değişmiş, deri, tendon, sinir,

Çocuk Felci Tedavisi

Ülkemizdeki aşı programının en önemli parçası “çocuk felci” aşısıdır, bu sayede milyonlarca çocuk felç geçirmekten kurtulmuş, kalıcı sakatlıklar önlenebilmiştir. Ancak ülkemize aşılanmadan gelen büyük bir göç dalgası, polio denilen aşılarla korunduğumuz virüsün değil başka virüslerle ( enterovirüs, ebstein-bar virüsü vs) oluşan ani felçlere sebep olabilmektedir. Bazen olay bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi başlayıp önce

Çocuk Felci Tedavisi