Latest Posts

Çocuk Felci Tedavisi

Çocuk Felci Tedavisi

Ülkemizdeki aşı programının en önemli parçası “çocuk felci” aşısıdır, bu sayede milyonlarca çocuk felç geçirmekten kurtulmuş, kalıcı sakatlıklar önlenebilmiştir. Ancak ülkemize aşılanmadan gelen büyük bir göç dalgası, polio denilen aşılarla korunduğumuz virüsün değil başka virüslerle ( enterovirüs, ebstein-bar virüsü vs) oluşan ani felçlere sebep olabilmektedir. Bazen olay bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi başlayıp önce

İstanbul’dan Hakkari’ye yardım eli

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı El Cerrahisi Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Atakan Aydın, Hakkari Devlet Hastanesi’nde gerçekleşen doğum sırasında bebeklerinin kafasının koptuğunu iddia eden ailenin, doğum felci nedeniyle sol kolunu kullanamaz hale gelen üçüncü çocuğuna yardım elini uzattı.

ELLERİMİZ DE YAŞLANIR

Yaş almanın kötü etkileri sadece gözlerimizde, kalbimizde görülmez. Yemek yediğimiz, hayatımızı kazandığımız, çocuklarımızı sevdiğimiz, kısacası günlük hayatımızı devam ettiren ve bizi insan yapan ellerimiz de zamanın etkilerine yenik düşer. Sadece deride meydana gelen ve basında “Madonna eli “ diye bahsedilen cildin kırışması, damarların daha görünür olması kemiklerin görülmesi gibi bir yaşlanmadan bahsetmiyoruz, elimizi oluşturan tüm

TRAVMATİK BRAKİAL PLEKSUS YARALANMALARI

Erişkin yaş grubunda görülen brakial pleksus yaralanmalarında tedavi son 40 yıl içinde paralize olan ekstremitenin amputasyonundan, sinir rekonstrüksiyonuna kadar önemli bir gelişim göstermiştir. 1949’da Hendry A.M., bu dönemde tüm dünyada yaygın olarak kabul gören stratejileri, üst ekstremitenin amputasyonu + omuz artrodezi + üst kol(upper arm) protezi veya omuz artrodezi + dirsek düzeyinde bir posterior kemik

SİYATİK SİNİR ENJEKSİYON YARALANMALARI

Her gün sağlık kuruluşlarında binlerce enjeksiyon yapılmaktadır. Antibiyotikler, ağrı kesiciler damar yolundan veya kas içi uygulama ile hastalara verilmektedir. Kas içi uygulamanın başlıca yeri kişinin kaba eti, tıp ismi ile “gluteal” bölgedir. Tüm sağlık personeline doktor olsun, hemşire olsun, acil tıp teknisyeni olsun; eğitimleri sırasında gluteal bölgede nerenin risksiz alan olduğu ve nereye iğneyi batırması

DOĞUM FELCİ ÇOCUKLARI OLAN AİLELERİN PSİKOLOJİK OLARAK DESTEKLENMESİ

Çocukları doğum felci olan ailelerin, doğumu yaptıran sağlık personeline (çoğunlukla kadın & doğum hekimi, bazen ebe) sağlık kuruluşuna ama nerede ise tüm sağlık camiasına tepkili olduklarını gözlemledik. Bu durum çok mutlu bir olay olan doğumun bir anda kabusa dönüşmesi, çocuğun durumunun aileden saklanması ya da “geçer geçer” diye geçiştirilmesi, daha sonraki zamanlarda da çocuğun ailesinin

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ORTAYA ÇIKAN DOĞUM LEKELERİ, DAMAR TÜMÖRLERİ, HEMANJİOM, VASKÜLER MALFORMASYON

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ORTAYA ÇIKAN DOĞUM LEKELERİ, DAMAR TÜMÖRLERİ, HEMANJİOM, VASKÜLER MALFORMASYON

Doğumdan hemen sonra annelerin babaların çocuklarında fark ettiği , çoğunlukla kırmızı renkte ve çilek görünümündeki deriden kabarık yapılara biz doktorlar farklı adlar veririz. Bu yapılar eğer doğumda zaten mevcut ise, çocuğun büyüme hızından daha hızlı büyüyor ise, bastırmakla solmuyor ve tıkız bir yapı ise “hemanjiom” diyoruz. Hemanjiomlar her ne kadar kanama riski taşısa da 5

TRAVMATİK EL YARALANMALARINDA TEDAVİ PRENSİPLERİ

Genel Prensipler Travma sonrası üst extremiteye yönelik rekonstrüktif cerrahi girişimler, son yirmi yılda hız kazanmıştır. Mikrocerrahi teknik gelişimi  ve yeni fleplerin kullanıma girmesinin yanı sıra serbest fonksiyonel kas transferleri ve diğer gelişmiş tedavi yöntemleri rekonstruktif girişimlerin ufkunu genişletmiştir. Gelişen tedavi felsefesinin temelinde, defektlerin kapatılması ve fonksiyonel rekonstruksiyonun ikinci seansa bırakılması esası değişmiş, deri, tendon, sinir,