ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ORTAYA ÇIKAN DOĞUM LEKELERİ, DAMAR TÜMÖRLERİ, HEMANJİOM, VASKÜLER MALFORMASYON

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ORTAYA ÇIKAN DOĞUM LEKELERİ, DAMAR TÜMÖRLERİ, HEMANJİOM, VASKÜLER MALFORMASYON

- 14 Ocak 2020

Doğumdan hemen sonra annelerin babaların çocuklarında fark ettiği , çoğunlukla kırmızı renkte ve çilek görünümündeki deriden kabarık yapılara biz doktorlar farklı adlar veririz.

Bu yapılar eğer doğumda zaten mevcut ise, çocuğun büyüme hızından daha hızlı büyüyor ise, bastırmakla solmuyor ve tıkız bir yapı ise “hemanjiom” diyoruz. Hemanjiomlar her ne kadar kanama riski taşısa da 5 yaşa kadar kendiliğinden kaybolacağı için çoğunlukla cerrahi tedavi önerilmez. Ancak burun kanadında ve solunumu engelliyor ise, ağız köşesinde ve yemek yemeyi zorlaştırıyor ise, göz kapağında ve görmeyi engelliyor ise ; ilaç tedavisi ile küçültülmeye çalışılır ( Dideral,steroid,  TGF alfa, Sirolimus vs) veya özellikli lazer tedavisi uygulanır. Eğer büyümeye devam eder ise cerrahi olarak çıkarılmaya çalışılır.

AYAKTA YAYGIN HEMANJİYOM

Eğer kitle çocuğun büyüme hızına paralel büyüyor ise, bastırmakla kolay soluyor ise, bazen üzerinden üfürüm hissediliyor ise bunlara genel olarak “Vasküler Malformasyon” deriz. Bunlar da kendi aralarında arteriel, venöz, lenfatik malformasyon veya hemodinamisine göre düşük/yüksek akımlı olarak sınıflandırılır. Bu tümörler maalesef kendiliğinden gerilemezler, özellikle kız çocuklarında hormonal değişikliklerin olduğu dönemlerde bluğ çağında ve hamilelikte büyümede ve yayılmada hızlanma olur. Tedavisi eğer çok yaygınsa lezyonun içine enjekte edilen maddelerle (alkol) küçültmeye çalışmak, eğer besleyici belirgin bir damarı var ise endovasküler anjiyo yöntemi ile damarı tıkamak , lokal bir lezyon ise cerrahi olarak çıkartmak olarak özetlenebilir.

BOYUNDA VENÖZ LENFATİK MALFORMASYON
ELDE VENÖZ MALFORMASYON

Leave a Comment